Misbrug af det ene og det andet

Så er vi tilbage for fuld damp igen efter sidste uges tur igennem “revisionens skærsild”. Der bliver dog tilsyneladende ganske kort tid til at fryde sig over de overståede trængsler, for der er da godt nok lidt rigeligt at se til. Man skulle næsten tro, at den økonomiske krise var ganske blæst forbi her i den sene eftersommers pludselige og lunefulde stormvejr..

Nå, men heldigvis er den “fornuftsmæssige” krise så til gengæld ikke blæst spor forbi, så der er som altid rigeligt for denne beskedne og ydmyge skribent at gå ombor i. Se for eksempel i dagens JP, hvor en forsker indenfor det, der både noget floskuløst og ikke mindre ildevarslende hedder “Folkesundhed og Kvalitetsudvikling” (hvad det så lige har med hinanden at gøre udover at skulle tiltrække flere bevillinger med sit dobbelt-konfektede management-lingo eller måske bare endegyldigt fastslå, at der altså er nogen (altså forskerne), der ved hvad der er godt for alle andre (altså alle vi andre)) taler om misbrug.

Og jo, misbrug, DET er der tale om, osse så det batter Man har nemlig foretaget en undersøgelse blandt alle mulige socialklasser med den noget overraskende konklusion, at beboere i udsatte områder fra de laveste traditionelle socialklasser drikker MARKANT MINDRE end alle vi andre mere almindelige danskere. Ingen stigmatisering her i øvrigt tiltænkt alle vi andre betydelige misbrugere, sådan noget kan man jo ikke længere være for forsigtig med! Det må vel bare være alle de andre dernede på samfundets fjerne bund, der drikker for LIDT..

Nå, lad os blot lidt overgranske denne indlysende kontrafaktuelle konklusion, der iøvrigt UDELUKKENDE er baseret på folks egne oplysninger om deres alkoholforbrug. Vi bor som nævnt her på “bagkanten” af den århusianske ghetto og dyrker dagligt indgående studier indenfor lavindkomstgruppernes indkøbsmønstre (da vi handler i Lidl) og sammensætningen af affald i området. Vi er altså klædt overmåde godt på i vores analyse.

Nå, men konklusionen er, at mens hele 18% af de udsendte spørgeskemaer blandt den århusianske overklasse ifølge eksperterne her vidner om såkaldt “højrisikoforbrug af alkohol”, så er højrisiko-procenten blandt de såkaldt “socialt udsatte”(der i denne undersøgelse blot er lig med beboerne i et særligt område) blot 15%. Nu bemærker rapporten ganske vist, at den muslimske del af beboerne muligvis trækker noget ned uden dog yderligere at kvalificere talle på trods af altså ikke mindre end deres 35% befolkningsandel i det såkaldt “udsatte område”. Normal hovedregning ville jo ellers let lede til den uhyre indlysende konklusion, at (da vi aldrig selv har set en muhammedaner med en øl, hvilket tilrige studier i almindelig affalds-adfærd efter disses festlige sammenkomster på bænkene i vores morgenluftnings-hundepark bekræfter 100%-ALDRIG spor af alkohol-emballager, til gengæld bjerge af alt muligt andet) at de “udsattes” andel skulle hæves til 22.5%

Ja, det er faktisk ganske svært IKKE at drage denne nødvendige konklusion og svarer vel nogenlunde til at studere den faldende abort-hyppighed blandt yngre mennesker ved at inddrage den tilsvarende aldersgruppe af yngre MÆND i procentberegningen. Det har vi godt nok ikke set endnu, men det kan vel komme og med ganske samme rimelighed.
Udover det vil vi godt vove et øje og sige, at HELE denne undersøgelse af misbrugsadfærd er dybt betændt i sin metodik, da vi “andre” GODT vil være ved, at vi dagligt sipper lidt og måske endda meget vin, da det jo er et fint eksempel på “overskuds-livsstil” som vi alle gerne vil være “ved” Fordi vi derved er MED! I det gode selskab. Og nu er vi endeligt ved det forløsende ord, DET GODE SELSKAB

For vi vil nemlig godt garantere, at hvis folk i Århus V bliver spurgt om deres alkoholvaner af disse forskere, som med garanti ikke kender én eneste beboer derude, så vil de ALDRIG nogensinde give et korrekt svar. De relativt få blandt de adspurgte(vil vi osse godt garantere, der OVERHOVEDET svarer) vil alle uden undtagelse forsøge at UNDERDRIVE deres misbrug. For tænk dog blot, om sandheden om deres reelle forbrug ville blive samkørt med andre registre og resultere i tvangsfjernelse af børn og andre usigelige rædsler? Nej, hellere holde kæft og dukke hovedet og sige, hvad man godt ved (selv i den allerstørste brandert) at spørgeren ønsker.

At udspørgerne tydeligvis intet aner om de uendelige alkohol-misbrugsmuligheder fremgår ganske tydeligt af, at de mener, at “alkohol stadigt delvist  en luksuskonsumvare” Hvor dumt er det nu lige, det er? Meget meget dumt! ALKOHOL i sig selv er ikke og har aldrig været forbundet med luksus, tværtimod, som alskens almuer overalt har bekræftet med deres brænding af alskens stivelsesholdige produkter til glemsels-fremkaldende produkter-glemsel fra den utålelige hverdag, hvor svært er det at forstå når det nu har stået på i årtusinder? Intet “luksuskonsum” her, blot flugt!

Nej, det er naturligvis ikke ALKOHOLEN, der er eller kan være “luksus”, nej det er naturligvis det alkohol-INDEHOLDENDE produkt, der kan! Og mon ikke osse det er derfor, at udbudet af bedre og mere samfunds-acceptabel vinøse varer er helt væk i vores lokal indkøbsparadiser her og erstattet af øl og spiritus af ALLERLAVESTE prisklasse. Den slags, der får “Captain Morgan” til at ligne verdens bedste rom, men hvad kan ,an osse få for 50 kr.? En hel flaske spiritus, DET kan man få og se, SÅ kan enhver indkomst inklusive samlere af flasker altså være med på en daglig “gibbernakker” her. 35 genstande for en 50-er ER der altså ikke meget “luksuskonsum” i, ja faktisk er der så lidt, at ingen naturligvis vil indrømme det herude i det “vilde Århus-vest” Ingen benævner vel sig selv frivilligt som alkohol-vrag og vel aldrig mindre end hvis det er misbrug af allerværste skuffe..?

Hele den her undersøgelse og dens syge konklusion på basis af indlysende motodisk fejlbehæftet  indsamling af data minder meget, ja faktisk VILDT MEGET om meningsundersøgelserne op til det seneste folketingsvalg. Hvor jo osse DF tilsyneladende ville få et veritabelt katastrofe.valg ud fra alle officielt gennemførte meningsmålinger.
Ganske simpelthen fordi alle dem, der agtede at stemme på DF aldrig nogensinde ville fortælle det til nogen fra de selvfede “snakkende klasser”, så derfor løj de simpelthen for at få fred. Fred til at stemme på dem, som de mente var bedst for den såkaldt “lille mand”, og det var forståeligt nok i al sin tilsyneladende meningsmålingsmæssige uforståelighed.

Sådan er der så meget uforståeligt derude i den alt for store og komplicerede verden. Se nu for eksempel alle de nyligt ankomne migranter til Danmark, som næsten allesammen er på vej VIDERE. Det er mærkeligt og burde være fuldstændigt uforståeligt for alle meningsdannerne inderfor det DR2-kiggende samfundssegment. Selv om alle danskere indenfor “godhedsindustrien” længe har hævdet det dybt diskriminerende synspunkt, at INGEN af migranterne naturligvis lader sig tiltrække af sociale goder og statsborgerlige privilegier i  visse lande Europa, så burde det være være evident nu, at disse umælende og “simple vilde” nu søger endda særdeles målbevidst.

Jamen er det da ikke mageløst, internettet oplyser aldeles omgående om de danske flygtningestramninger og vupti, så søger praktisk talt alle migranter videre til Sverige og Norge. Det er da positivt, ikke mindst fordi det jo fortæller den positive historie om en særdeles tilpasningsdygtig menneskemængde. At det så naturligvis ikke korrigeres for det indlysende idiotiske i den “snakkende klasses” tidligere vurdering af indvandrede som IKKE styret af goderne i deres udvalgte land skal naturligvis ikke korrigeres, dertil er alle de gode meninger og hensigter simpelthen for rene og behøver ikke besudles af den prosaiske virkelighed.
Hvor enhver, der kapitaliserer alt for at finde bedre græsgange naturligvis som alle folkevandringer til alle tider har læst på lektierne. Når ingen af dem overhovedet bliver i syd- og Østeuropa er der jo nok en grund skulle man jo tro..
Vi kunne så ønske, at de ansvarlige bag dagens alkohol-undersøgelse havde anvendt disse helt simple menneskelige analysemetoder, som disse migranter lægger for dagen, …Nemlig, hvad man kan opnå. Enten ved at flytte eller ved at sige sandheden. Sommetider ALT, sommetider INGENTING

Her tænker du på “Misbrug af det ene og det andet”

  1. Jeg forstår simpelthen ikke udsagnet:
    "At det så naturligvis ikke korrigeres for det indlysende idiotiske i den "snakkende klasses" tidligere vurdering af indvandrede som IKKE styret af goderne i deres udvalgte land skal naturligvis ikke korrigeres, dertil er alle de gode meninger og hensigter simpelthen for rene og behøver ikke besudles af den prosaiske virkelighed."
    Måske for mange negationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *