Marginalnytte

Dagen starter lidt på “den store klinge”, så vi bliver noget kortfattede i dag. Dog skal vi lige nævne, at vi lige læste en kronik i dagens JP , forfattet af en professor ved den vistnok ret anerkendte Copenhagen Business School. Det er nu osse ret smart med en forkortelse, der “rimer” på det hæderkronede gamle amerikanske plademærke CBS og i sin fuld-form rammer den ihvertfald engang særdeles velrenommerede London Business School. Denne sidste renommé er muligvis blevet lettere “rustent” af alle de , dumme, dorske og dådløse snotforkælede milliardærunger fra det østlige europa og Mellemøsten, som forældrene har forsøgt at forlene med en titel. Som man nok kan høre kommer denne skribent fra anderledes beskedne kår.

Nå, under alle omstændigheder og uanset hvilket kriterium en videregående uddannelses-institution anvender (og her er penge naturligvis ingen undtagelse lige så lidt som udenadslære af salmevers og kalligrafiske færdigheder engang var), så er der en tendens til, at en blind udvidelse af optagelsen naturligvis vil medføre en mindsket såkaldt “marginal-nytte” Det betyder på almindeligt non-business dansk, at fordi man fordobler optaget til en videregående uddannelse, så fordobler man naturligvis ikke nødvendigvis talentmassen. Eller blot noget, der ligner, for eksempel helt elementære færdigheder indenfor faget. Ligeså lidt som en forfatterskole naturligvis i sig selv uanset mængden af elever skaber store forfattere. De betydelige, der måtte udgå af en kunstskole er givetvis dem, der ikke havde behøvet gå der. Eller alternativt har spildt de bedste og mest formative år der i stedet for at opleve noget, som det måske var værd at skrive hjem om.

Tilbage til vores professor, som helt åbent udtaler det sølvfølgeligt indlysende problematiske i, at undervisningsministeren betragter det som et ubetinget og samfundsmæssigt objektivt gode, at 25% af den danske ungdom får en videregående uddannelse. Ja, han er endda kættersk nok til at formene, at de sidst optagne måske ikke ligefrem nædvendigvis er nogen gevinst. Ja, denne skribent vil sågar føre kætteriet en smule videre og hævde at de sidst ankomne ved den forestående mulige fordobling medvirke meget til andet end at øge karaktergennemsnittet for den nuværende studentergruppe. “By default”, ganske vist, vist mest blot ved at være der uden at være til megen gavn ellers iøvrigt, hverken under eller efter studierne. Ren “HF-isering” af de videregående uddannelser hvis HF da ellers stadigvæk er den “mindre krævende intellektuelle lillebror” til studentereksamen, som jeg selv husker. Hvor ens dumme folkeskolekammerater på HF pludseligt blev “intellektuelle damplokomotiver” med striber af 11 og 13-taller, som man som daværende student måtte kæmpe (til tider da) forgæves for at få.

Og det på trods af, at jeg naturligvis vidste, hvor klog jeg selv var dengang, og det var naturligvis meget. HF er næppe siden blevet ændret meget i den retning, og det sikkert mest fordi det jo ikke er nemt pludseligt at “dumpe” en hel årgang 1 eller 2 karakterpoint uden selv som underviser at få røven på komedie.

Uddannelse i sig selv fører ikke nødvendigvis til nogetsomhelst fornuftigt undtagen hos dem, der er klar til det. Mere eller mindre “tvangsudskrevne” studerende, som blot er statister i en syg statistik, bliver hverken selv klogere eller blot bedre samfundsborgere. De kommer blot til at udvande en uden deres deltagelse allerede meget bedre uddannelse.

Nå, nu er denne opdagelse naturligvis ikke ny. Dumhed og almindelig uvidenhed har hersket til alle tider. Lad os her til sidst tage et fuldstændigt ligegyldigt og uhyre indforstået (og derfor naturligvis tilsvarende fuldstændigt uforståeligt for de allerfleste) eksempel. I atter én af de latterlige debatter om, hvilken højttaler, der er den allerbedste og fuldstændigt forvrængingsfrieste (beklager det søgte bogstavrim), ser vi et sjovt eksempel. Anledningen er den i virkeligheden aldeles tragi-komiske, at man diskuterer hvor gode éns højttalere skal være, for at man overhovedet kan udtale sig om noget som helst. En lillebitte grinagtig mandsling hævder nu, at man for overhovedet at udtale sig, så skal man som absolut MINIMUM besidde et sæt tyske hornhøjttalere af en helt bestemt model. Vi har selv fundet på det med minimum, fordi samme tyske virksom laver nogle større modeller, som vel i samme syge logik må formodes at være kangt bedre end det vist allerede ellers perfekte.

Eller også er de det ikke, der er altsammen ligemeget, for INGEN højttaler ligner dog virkeligheden nok til, at ikke selv halvdøve mennesker et stykke nede af vejen vil kunne høre forskel på ægte og reproduceret lyd. Nu roder vi selv vældigt meget med store truthornshøjttalere og det da spændende og interessant (ellers gjorde begavede mennesker som denne skribent vel næppe den slags-jo!, siger fruen) og den slags højttalere giver et interessant og helt givet ekstraordinært alternativt billede af den oprindelige akustiske begivenhed. Ikke den rigtige eller eneste eller måske blot den bedste, men et godt og HØJTSPILLENDE bud.

Og så tilbage til det dér med tilbagegangen i det danske uddannelsesniveau på trods af stigningen i optaget til de videregående uddannelser. For hvordan kan nogen dog ellers forklare, at denne tyske ikke voldsomt store hornhøjttaler med sit ABS-plastictruthorn og 2 stk. særdeles effektive (ikke positivt ment, blot en parameter for højttalerenheders evne til at spille HØJT, ikke at forveksle med GODT og aldrig BAS samtidigt red) 12 tommers basser er specificeret til sygt-grinagtige 18Hz? Sådan noget kan man da kun hævde overfor nogen, som aldrig nogensinde har haft matematik i skolen-som tydeligvis køberne til sådan noget.

Fysisk er tingene desværre såre prosaiske: Det er simpelthen helt umuligt at få fragtet en hornladet højttaler med 2 stk 12-tommere til 18 Hz ind igennem en normal dansk døråbning, end ikke adskilt i adskillige stykker. Og nej, man kan IKKE equalise sig frem til dybbas som de her påståede 18 Hz i selv hornboxe på hverken 500 eller for den sags skyld 1000 liter stykket. Der er nemlig overhovedet INTET lydtryk at tage af.

Se, den slags åbenlyst grundløst pladder hævdede man ikke i de gode gamle dage, dengang optaget til de videregående uddannelser allerede var langt mindre end det bliver. Desværre er erosionen tydeligvis allerede sket, for de største tågehorn i de her skræmmende hifi-debatter er ikke længere blot det mindste unge…Gys, hvor galt kan det ikke gå når det allerede nu er så indlysende helt galt!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *