Optimisme og smådrifts-fordele?

Man sagde om salig Adolf Hitler, at han var god mod dyr, og adskillige billeder viser da også Adolf i nær og øm clinch med en stor sikkert raceren schäferhund, givetvis checket for urene cocker spaniel-gener mindst et par generationer ud i alle led. I betragtning af, at samme ´Dolf jo aldrig ar afbildet i samme ømme positur overfor nogen kvinder, inklusive sin egen kone, er det jo rart at vide, at der i denne mand inderst inde bankede et hjerte for et eller andet godt. Som om det gjorde nogen forskel og det kom det så vidt vides heller ikke til og er altsammen fuldstændigt ligegyldigt. Næsten ligeså meget som en anden nylig hændelse.

Hvorfor så denne start i dag? Fordi et par branchemedlemmer i den nu afsluttede sag med en af denne branches mere pudsige vildskud har forsvaret denne løjerlige virksomhed (han han ofte langt flere private ting til salg end officielt firma-relaterede, mums bare det var os, moms-og anden beskatning bliver på denne nærmest noget, som man selv kan vælge at angive. Eller fravælge, det første er jo nok ikke det mest sandsynlige eller indlysende) Nå, det ved vi ingenting om, ubestikkelighed eksisterer vel principielt alle steder uden at det måske er særligt sandsynligt her. Den dér ide med at have 2 lommer til forskelligt farvede penge lyder ellers meget tillokkende og kostede da osse en gammel nær kollega en tur bag aflåste døre. Justitsmord var der bestemt ikke tale om for den ene lomme havde været ganske overordentligt stor..

Nu er fremtiden for dette lille firma, MJSA, noget vanskelig at spå om, selv om vores drenge-venner på hifi4all har gjort hvad de kunne, for at lægge låg på noget, der mest lignede vulkansk virksomhed. De har gjort det så repressivt/effektivt med deres smålige moderator-virksomhed, at de permanent professionelt har aflivet deres eget forum. Permanent, fordi de næppe selv agter at nedlægge deres mikroskopiske magtpositioner før der ikke længere er penge til at betale for servere og domæne. De har også gjort det professionelt, fordi en rundspørge blandt forummets brugere gav et resultat så sensationelt, at end ikke hifientusiaster i berettiget tvivl som os selv helt havde forestillet os resultatet. Det var nemlig døden for AL PROFESSIONALISME, da professionel jo principielt noget med penge. At kunne leve af det forstås og have råd til at være uafhængig, sværere er den ikke, denne kedelige prosaiske nødvendighed.

Blandt forummets officielle 32.500 brugere er nemlig blot 21% villige til at betale noget for at holde forummet i live. Nå, nu kunne 7000 mennesker jo også sagtens holde et trykt medie i gang skulle man synes, 23% af et stort tal er jo dog stadigvæk en del, så helt galt er det vel ikke? Jo, det er det, for blot 23 PERSONER IALT har meldt sig som mulige bidragydere af blot et lille symbolsk beløb. Med et sandsynligt samlet provenu årligt på 1000-2000 kr. er vi vist ikke helt på toppen rent troværdighedsmæssigt, hvad siger I selv, I drenge derinde? Det er vel blot det, der sker, når man lader drenge udføre mænds arbejde. Eller snothvalpe i stedet for almindelige hvalpe uden snot, kravene er tydeligvis ikke eventyrligt høje.

Og så tilbage til vores trofaste branchemedlemmers forsvar for MJSA, som er ca. ligeså relevante som vores beskedne positive omtale Adolf som flink. Den omtalte hififorhandler er nemlig ifølge disse rygklappere i en for branchen overordentligt penibel og pinlig sag rigtigt god til at sætte de rigtige kabler til forskellige anlæg. Jamen det siger de og så må man man vel tro på det, selv om det er så inderligt utroligt. Sikke da en herlig professionel hifibranche vi da har, for er der dog nogen, der ikke kan det? Selv undertegnede har en 100% succesrate i netop denne disciplin så hvad betyder det her, ret klog behøver man ikke være siden vi selv kan? Naturligvis ikke blot det allermindste, vi er simpelthen tilbage ved hunde-vennen Adolf her, som vel også er en seriøs kandidat til en af verdens mest uvenlige mænd.

Det er da aldeles ligegyldigt hvad nogle branche-fjolser mener manden kan (som de mystisk nok ikke kan selv egentligt utroligt) når hele sagen nu drejer sig om noget helt andet. Hvem ville dog med hunde-analogien med nogen rimelighed kunne forsvare Hitler, nej vel? Fokus eller mangel på samme er iøvrigt forunderligt i de danske netmediers behandling af sagen. Eller rettere brugernes, andre er der jo ikke. I et noget bemærkelsesværdigt billede sakset fra et Anders And-blad ses Onkel Joakim glædestrålende tage sit daglige bad i bunkerne af penge i sin pengetank. Det skulle på en eller anden måde logisk kunne relateres til den glade mand, som fik penge tilbage fra MJSA efter en lang kamp. Meget mystisk.

For det eneste manden har FÅET er altså SINE EGNE PENGE sikkert minus det, som han allerede har brugt hos sin advokat. Udover stress og ærgelser har han absolut INTET fået andet en forhåbentlig en betydelig skepsis overfor hifi-branchen. Hvordan nogen kan få glade Onkel Joakim ind i den her sørgelige historie er altså imponerende. Nogenlunde ligeså forståeligt som at få sin egen 20-er tilbage fra parkeringsautomaten, men stadig ingen billet. Hvem ville dog juble over det udenfor den lukkede afdeling at maskinen bare ikke virkede og at man fik sin egen 20-er igen?

Ellers skal vi lige til sidst nævne noget, der måske er den nye start af noget gammel. Nej, vi skal fra almindelig lettere svigagtig adfærd over til det gode gamle begreb “Århus-Historier” Weekenden bragte nemlig et nyt spændende projekt på banen, som modtog bred ros fra de fleste politiske parter. Vi taler om en ny lufthavn lige midt i Århus, nemlig på de vanvittigt bynære havne-arealer. En lillebitte bittelille en med en landingsbane på blot 1500 m. med plads kun til små fly. Stadigvæk jetfly, som stadigvæk larmer ligeså meget som store jetfly, blot meget mindre, flyene altså mystisk.

Alle fremskridtsvenlig by-rødder hopper naturligvis omgående med med klædelige afvigende røster fra ventrefløjen om miljøhensyn. De eneste miljøhensyn vi vist her behøver at tage er da vist at huske at lukke vinduerne, når der skal skrald-grines, latter larmer altså noget når tingene er så latterlige som her. For hvad er det lige en lille lufthavn har, som en stor lufthavn ikke har? Det eneste mulige svar er desværre PASSAGERER, alle andre omkostninger er nemlig FULDSTÆNDIGT DE SAMME: Ligegyldigt hvor lille en lufthavn er, skal der altså stadigvæk etableres et permanent brandkorps, et baggagesorterings-system, komplet sikkerhedsudstyr, permanent paskontrol og andet pis og papir. Snerydning, ups det havde vi glemt, ikke at det betyder nogetsomhelst.

Det giver ingen mening overhovedet at drive en lille lufthavn med få og små fly fordi den koster det samme i drift som en stor med mange. Lige her kommer vi ikke uden om de nødvendige stordriftsfordele, fordi de store faste udgifter nødvendigvis må fordeles på mange passagerer. Det giver heller ingen mening at forestille sig, at alting pludselig bliver helt anderledes. For det første er der jo ikke lavet nogen danske lufthavde OVERHOVEDET, siden en moustache-beklædt østrigsk hundeven var bygherre i Danmark og for det andet er den eneste grund til at de mindste af disse krigs-lufthavne overhovedet kan beflyves civilt er jo, at driftsomkostninger afholdes af militæret.

Kommercielt ville det ellers være ligeså håbløst som de århusianske luft-luftkasteller udover den kendsgerning, at man jo også skal regne med lige at lave den her skide lufthavn fra grunden først, det bliver vel næppe ganske gratis og øger vel heller ikke ligefrem rentabiliteten. Den sandsynligste måde den her lufthavn kan etableres er vel i virkeligheden, at en eller anden a la weekendens afsnit af “Star Trek” finder ud af at dreje tiden tilbage og minde Adolf om også lige at huske at lave en lufthavn midt i Århus foruden den i Tirstrup. Den sidste huskede han jo til alt held og en del allierede flyveres permanente uheld.

. Mange sammenligner det praktiske i at have lufthavnen midt i byen med den centrale London City Airport, som OGSÅ er ret lille. Man glemmer bare, at det drejer sig om Londons engang eneste (og derfor jo altså FØRSTE lufthavn) og udover det ville man ALDRIG NOGENSINDE i dag få de nødvendige tilladelser til at etablere en ny London City Airport. Som naturligvis derfor heller ikke nogensinde er blevet udvidet og som dog alligevel er MANGE GANGE STØRRE end et muligt århusiansk luftkastel. Den ligger der fordi den altid har ligget der, ellers havde den aldrig kunnet komme til det.
Rækkefølgen er den omvendte i Århus ligesom det der sjove begreb “smådrifts-fordele”. Mening?-nix!

Her tænker du på “Optimisme og smådrifts-fordele?”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.