En update

Ind imellem kan selv denne særdeles vittige og vidende skribent komme i tvivl om egen visdom. Især i forbindelse med det lokale prestigebyggeri af Danmarks højeste højhus, det såkaldte “Lighthouse” har vi jo tidligere udtalt en betydelig skepsis omkring de kedelige økonomiske realiteter. Og så sker der jo så åbenbart alligevel mirakler hvis man skal tro JP. Om man så skal det er måske så ikke helt så sikkert, men lad os da checke denne ellers glædelige nyhed. Den lyder nemlig med næsten serafisk trompetklang i overskriften: Direktør: Lighthouse bliver styrket af ny ejer. Som altid i forbindelse med dette projekt er der et passende billede af et imponerende højhus set fra Århusbugten og det har efterhånden været vist så mange gange, at man end ikke længere ænser, at det naturligvis er et manipuleret foto. Det er faktisk så manipuleret, at det opnår en ganske selvstændig komik og det selv om Lighthouse jo ellers hidtil har været absolut trendsætter i lokal fantastisk byggekomik. For at skabe passende symmetri i billedet har manipulatøren nemlig været nødt til spejlvende bølgerne omkring spejlingen af det fiktive tårn i Århus-bugten. 

Bølgerne kommer således ind fra 2 på hinanden vinkelrette retninger, absolut et meteorologisk særsyn udenfor Hanstholm Havn og de forræderiske livsfarlige farvande ved Kap Horn og afgjort “bad news” for de til lejligheden passende indlagte sejlbåde. Nå, det hele er alligevel ligegyldig fantasi på højde med barndommens tegninger af flaget den ene vej og røgen fra skorstenen på forunderlig vis den anden vej eller er det? JA, det er det, for direktøren, der siger disse ord, er nemlig Michael Sheikh, tidligere direktør for Landic Property. Landic Property er som bekendt udover et par garant-boligforeninger den eneste tilbageværende ejer af Lighthouse, som ikke var gået konkurs. Nå, men det er det altså nu, gået konkurs altså, og derfor er det ganske svært at se, med hvilken rimelighed man behøver tage sådan noget alvorligt fra en forlængst forhenværende direktør. Den efterfølgende tekst underbygger vel heller ikke akkurat den jublende overskrift, for det viser sig, at et tysk holding-selskab åbenbaret har erhvervet visse af aktiviteterne i det forlængst afdøde Landic Property som nu altså efter en længere betalingsstandsning endegyldigt er kollapset som alt andet islandsk.

Sheikh, ex-direktøren, fortsætter: “Det er ekstremt positivt for Landic property og Lighthouse, at der er kommet et meget kapitalstærkt selskab ind som ejer” Nu kunne man jo med en vis ret spørge om, hvad der lige skulle være positivt ved “salget (eller hvad det nu har været) for Landic, som jo altså alligevel er gået konkurs. Det kan jo ligesom ikke gå dårligere end det allerede er gået på samme måde som en dom på “dobbelt dødsstraf” jo også virker noget pleonastisk. Og så kommer vi til den egentlige substans i hele det her forårs-jublende byggescenario: “Ejerne (det tyske holding-selskab red.) vil i højere grad være i stand til at gå videre med projektet, hvis de mener, at der er et forretningsmæssigt grundlag” som altså den “eksede” direktør Sheikh fortsætter. Jamen, det står der virkeligt! Det er altså noget vanskeligt at læse nogen synderlig realistisk optimisme ind i de her udtalelser, som rent lingvistisk simpelthen er forbehold læsset ovenpå forbehold på forbehold. I det hele taget er der i denne affære tale om ganske betydelig sproglig virtuositet fra mange parter i en grad, som man desværre sjældent ser.

Den kommunale leder af udviklingen af havneområdet står ikke tilbage for Sheikh på nogen måde. Hun er nemlig blevet orienteret om, at “..at det ikke får nogen betydning for Lighthouseprojektet..” Det er til gengæld ganske korrekt, for i mere end et år har den eneste rimeligt realistiske mulighed for nogen pludseligt opstået 142 m. høj forhøjning på Lighthouse-grunden været et pludseligt vulkanudbrud med passende mængder størknet lava. Da der ikke løber nogen såkaldt “geologisk forkastning” igennem Århus er denne mulighed lige så principielt udelukket, som at der det sidste år har været blot en eneste teoretisk mulighed for nogetsomhelst reelt byggeri. Grunden er som bekendt stadigvæk ikke betalt, og mon ikke de nye tyske ejere (ja, af hvad egentligt, tilsyneladende kun en delvis byggeret på en ikke-betalt grund..) blot fedt-spiller lidt i håb om bedre tider som mange nok vil huske fra ungdommens mausel-spil i frikvartererne. Nå, men det gør kommunen så også vel mest tvunget af omstændighederne: “Vi (kommunen red) har fortsat tillid til, at folkene bag Lighthouse bruger alle kræfter på at få realiseret projektet” Da det eneste igangværende byggeri på havnen i den i det mindste et-par-årige fremtid er udgravningen af en parkeringskælder til et helt ikke-eksisterende parkeringsbehov bliver “alle kræfter” nok ikke nødvendigvist særligt meget. Sjovt mumme/maskespil det her, hvor alle lader som om tingene bare er på skinner og det længe inden hjulet overhovedet er blevet opfundet.

Tjah, de danske medier er forunderlige. I forbindelse med den nye statsministers trontale var overskriften jo også meget sigende i TV2-nyhederne. Lars Løkke Rasmussen havde nemlig ifølge den “elektroniske spiseseddel” der fået en “hård medfart” Det viste sig at dække over, at såvel Helle Thorning-Schmidt som Villy Søvndal var skuffede. Ja, hvad Fanden kan man da ellers forvente fra oppositionlederne, at de i stedet skulle være enige i, at landet har den helt rigtige statsminister lige for tiden og den bedste i historisk tid måske, nej vel? Ak ja, når de landsdækkende elektroniske medier ikke formår andet end sådan noget kritikløst makværk eller at interviewe andre TV 2-medarbejdere for at få en en om muligt endnu mere ligegyldig “bedømmelse” af talen, ja hvad skal man så næsten med dem? Slukke er vel det eneste rimelige svar. Vi slukker her for i dag og glæder os over, at bølgerne i Århusbugten stadigvæk kun kommer fra vindsiden og det bliver de såmænd nok ved med, Lighthouse eller ej!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *