Malaria

I dagens JP er der et par sider om en af verdens store svøber, nemlig malaria, som vi jo for ikke så længe siden behandlede her. Der står mange forskellige ting og kun ret få af tingene giver nogen mening i den sammenhæng, som overhovedet ikke er der. Andet ville vel også være mærkeligt i såkaldte “baggrundsartikler” som den her, som blot er indsamlet på nettet uden videre omtanke. Der ligner lidt det samme som når man prøver at lade Google automat-oversætte en vilkårlig engelsk tekst til dansk. Se om du kan forstå det!

Allerførst benævner forfatteren af artiklen Øjvind Kyrø, mangeårig leverandør til DR´s “Udefra” og “Orientering” (han var ikke bedre dengang), malaria som en såkaldt “fattigdomssygdom” og nævner som bevis, at man jo både i de tidligere malariaplagede områder Singapore og Hong Kong er lykkedes at udrydde sygdommen. Hvordan mon det har kunnet lade sig gøre, når nu ingen kemiske eller biologiske bekæmpningsmidler (heller ikke ren flydende DDT-det blev faktisk prøvet!) kan udrydde alle myggene er et nærliggende spørgsmål, som vi dog let kan besvare. Det har nu ikke noget at gøre med rigdom eller fattigdom, men vi lader lige spørgsmålet svæve lidt

I det store afrikanske land, hvis navn hyppigt forkortes DR Congo, helt givet uden at højst et par procent af den danske befolkning ved, hvad det betyder, er malaria anderledes hyppigt udbredt, og mellem en halv og en hel million mennesker skønnes at dø hvert år. Nu er Democratic Republic of Congo et ret stort land på størrelse med Europa og med 60 millioner indbyggere og altså meget fattigt, åbenbart på grund af malaria mener Kyrø. Bekæmpelsen er ellers ganske billig, nemlig ialt knapt 20 dollars pr. person incl. læge brutto, så med skønnet årligt næsten 5 mill. smittede i dette Congo er det altså muligt at behandle alle for det vel ret overkommelige beløb på 90 mill. dollars. 

Nu er det ikke fordi man i DR Congo ikke har råd til at købe nye militærfly, det har man nemlig lige gjort, ganske mange, og nej, de koster ikke 90 mill. dollars stykket. De koster nemlig meget mere. Fattigdom i Afrika er sådan noget pudsigt noget. Da der endnu var krig i Congo var der masser af repræsentanter for organisationen “Læger uden Grænser”, men da FN atter engang i sin håbløse impotens installerede 14000 af sine afrikanske medlemslandes soldater i området, så forsvandt “Læger uden Grænser” igen. Der er åbenbart heller ingen grænser for denne ellers respekterede frivillige læge-organisations medieliderlighed, for da verdens fokus forsvandt var lægerne allesammen pist væk og er siden blevet væk. Er det da det, som man kan kalde en ægte humanistisk tilgang til lægegerningen? Nå, men altså ingen TV-dækning, ingen læger. Eller FN.

Siden er altså adskillige millioner døde af malaria i Congo og det bliver selvfølgelig ikke bedre i den forudsigelige fremtid-lige i dette område af verden er det frygteligt lang tid, for i sådanne fugtige og tropiske områder KAN man slet ikke udrydde malariamyggene og hvis ikke nok mennesker modtager behandling samtidigt, så udrydder man aldrig parasitten. Aldrig, aldrig, aldrig og hvor svært er det at se.

Hvordan var det så man gjorde i Singapore og Hong Kong? Jo, man befolkede simpelthen et mikrolille område med en hel masse millioner mennesker. Hong Kong er 1075 km2 og Singapore blot 639 km2 med tilsammen over 10 mill. mennesker, og i lighed med andre bymæssige bebyggelser kan man simpelthen effektivt hindre myggenes larver i at udvikle sig i stillestående vandmasser. Det er nemlig noget af det eneste, der nogensinde har virket, nemlig det at fjerne stillestående vandpytter indenfor en måneds tid, men det er til gengæld 100% effektivt. Artiklens påstand om, at det har noget med rigdom at gøre er lidt tynd for at sige det mildt. Der er altså heller ikke frygteligt mange myg i København og det var der heller ikke for 500 år siden, Kyrø og det er jo heller ikke mærkeligt. Det er jo ligesom en by..Til gengæld var der så masser af kolera. Fordi det var en (beskidt og uhygiejnisk) by..

Som nævnt tidligere var der jo malaria i Danmark i før-forrige århundrede og osse et par tilfælde i forrige. Det har som altid givet anledning til spekulationer af ren akademisk karakter om, hvorfor malariaen dog kunne forsvinde i Danmark. F. eks. refereres det sidste tilfælde i København i 1903 som sikkert forårsaget af myg fra den da utildækkede Ladegårds-å. Udover det noget vidtløftige i en sådan årsagsanalyse (myggene kunne jo noget nemmere være udklækket i en pyt i en tagrende) så skal vi da lige faktuelt korrigere med, at myg IKKE yngler i rindende vand som ja. åer, kun i helt stillestående, da myggenes larvers svømmeevner er nærmest ikke-eksisterende. Myggelarverne findes jo normalt i de frie vandmasser med ånderøret op i luften, så der skal ikke meget strøm til for permanent at flytte myggeplagen til Øresund-ingen faktisk. Som i tilfældene på Lolland ville det måske være mere fornuftigt at spørge, hvor den smittede kom fra frem for at finde på navnet på en å. Det er nemlig et af de steder, som det IKKE kan være.

Nu forsvandt malariaen jo også på Lolland og det er der naturligvis også gode videnskabelige (læs: urigtige) forklaringer på. Den, der kolporteres i dagens avis er spændende. Den hævder nemlig, at den forsvandt, fordi man på gårdene skilte mennesker og dyr ad. Mennesker og dyr havde nemlig åbenbart ifølge denne teori tidligere boet tæt sammen, og myggene skulle åbenbart foretrække at stikke dyrene (!!!??). Det sidste er iøvrigt en interessant konstruktion rent videnskabeligt, for parasitten smitter ikke dyr og uddør uden menneskelige værter. Måske man kunne klare problemerne ved at have en masse “lokke-køer” gående rundt blandt folk. Bare de her køer ikke kom for tæt på-lyder det egentligt ikke temmeligt åndssvagt?

Sådan en “teori” tager jo ikke de mest elementære fakta i betragtning og er rent vrøvl. Danskere boede jo i tusindvis af år ganske tæt ved deres dyr (også inden malaria-tilfældene, som er af langt nyere dato) og det gør de selvfølgelig stadigvæk-man kan da tage ud og kikke, hvis man skulle være i tvivl. Det har disse “forskere” tydeligvis ikke besværet sig med. Også dengang sendte man iøvrigt dyrene på græs hele sommerhalvåret fuldstændigt som i dag. Nej, malariaens forsvinden havde intet at gøre med ændringer i demografi.

Den forsvandt, fordi de smittede polakker tog hjem igen. Iøvrigt forsvandt malariaen også i Polen kort tid derefter og helt uden bekæmpelse. Dette nævnes naturligvis ikke af Kyrø (det ved han næppe, faktisk er hele artiklen præget af en monumental mangel på indsigt), men det kan da oplyses at det helt givet skete, fordi polakkerne i Danmark nok havde tjent penge nok til ikke længere at skulle bo ude i de forbandede galiziske sumpe hvor de kom fra, som i praksis blev helt affolkede. Som i Hong Kong og Singapore er det eneste sikre middel mod malaria at bo i en by. 

Udover det faktuelle pladder i denne artikel rejser Kyrø naturligvis heller ikke det ellers nærliggende spørgsmål, hvorfor dog i alverden alle de forskellige FN-organer med de ellers idealistisk klingende navne som UNICEF m. m. ikke gør noget ved malariaen-det kan jo være, at nogen af hans venner arbejder i disse organisationer med kolossale budgetter og få resultater, så dem sårer man nok nødigt. Deres lønninger er jo også skattefrie. Blot beskatningen af medarbejdernes løn en måneds tid ville ellers nok kunne udrydde ganske mange verdensomspændende sygdomme, atter et FN-paradoks, et af rigtigt mange. 

Mon ikke det ellers er et sikkert gæt, at FN´s udgifter til deres såkaldte “fredsbevarende” tropper i DR Congo er en del højere end det, som ville kunne bekæmpe malariaen effektivt? Det tror vi. Til gengæld gør disse tropper så deres for at skabe et nyt problem, nemlig den videre udbredelse af HIV. De må jo nemlig ikke skyde med deres våben og kan således kun virke “fredsbevarende” hvis der ikke skydes fra de andre. De kan således kun bevare en fred, som altså allerede er der i forvejen og det er jo ganske overkommeligt skulle man mene. Ikke underligt, at de så skyder lidt med alternative “kanoner” Ak ja, arme Congo og arme avislæsere.. Døden kan have mange årsager og grin og græmmelse er vist blot et par af dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *