Når Mugabe bliver hvid og bor i Århus.

Nu kan nedenstående tekst være noget farvet af, at denne skribent i de seneste 30 år ikke har været medlem af Folkekirken og fra barnsben har været noget skeptisk indstillet overfor denne veldædige institution med dens lige dele af bjergsomhed og hykleri. Derudover indeholder den nemlig ikke rigtig andre ingredienser så der er vel tale om samme reelle åndelige indhold som det reelle næringsindhold i en skumfidus. Det kan dårligt give andet end kvalme. Allerede fra barnsben hørte jeg om min fader, der som dreng arbejdede på en gård hos et familiemedlem, som var indremissionsk. Denne var faktisk så indremissionsk, at han ikke mente at kunne malke eller fodre kreaturer om søndagen, så det måtte min dengang 9-årige far naturligvis klare helt alene. Han var jo nok alligevel en synder, så der gjorde det knapt så meget. Mælken blev nu godt nok solgt men sikkert kun til alle hedningerne, et fint eksempel på bjergsomhed forenet med hykleri i allerreneste form.
At tingene ikke har ændret sig det allermindste, ser vi i det gevaldige postyr, som har rejst sig hos den samlede danske præstestand over, at huslejen på deres tjenesteboliger nærmest er eksploderet. Da en præst har bopælspligt kan det virkeligt mærkes, når huslejen stiger med 151% Eller kan det?-herom senere!. Nu er præster godt nok langt fra de eneste med obligatoriske tjenesteboliger, som normalt af alle andre betragtes som frynsegoder, fordi de er så billige. Faktisk beskattes de meget hyppigt ud fra forskellen op til den reelle markedsværdi ligesom den såkaldte “fri bil”, men denne tanke er åbenbart Gud så vederstyggelig, at ingen har foreslået det her, som altså ellers er gældende lov i den verdslige verden. Herrens hyrder ser dog noget anderledes og lidt mindre priviligeret-idealistisk på det, for som en præst i Risskov udtaler til JP: “Vi kan jo ikke spare op i vores bolig, som andre gør” og “vi kan ganske vist lægge penge til side, og det har jeg også selv gjort i mange år”.
Nu ved vi ikke om denne stakkels præst måske har skænket af sin overflod til de ægte værdigt trængende, men der har nu ellers været nok at skænke af. Helt vanvittigt og uhørt og aldeles skandaløst meget.
Denne situation ændrede sig sidste år, da JP påviste, at den lokale vurderingsmand var noget flink ved præsterne i sin ansættelse af huslejen. Ja, han var faktisk så flink, at han på trods af modstand fra den lokale biskop Kjeld Holm ( som ellers er det lokale forsvarer for alskens helt uforsvarligt idiotiske sager og aldrig nogetsomhelst andet), blev fyret på gråt papir. Det var vist også på tide, for lad os studere tallene. For eksempel har den stakkels præst i Risskov, der er nævnt ovenfor, de foregående 30-40 år betalt en konstant stigende leje helt ligesom alle andre. Så langt så godt.
Der er bare det lidt specielle ved situationen for denne så grumt forfordelte tjener i Kristus, at han altså indtil sidste år betalte mindre i husleje end antageligt nogen anden i Århus Kommune, kollegieværelser iberegnet. Han betalte nemlig under 2000,- om måneden, og det gør ham vel til i det mindste en af alle tiders mest økonomisk priviligerede stakler.
Denne paradisiske tilstand med kammerateri med biskop og vurderingsmand opførte altså sidste år, og nu er huslejen for præstegården så eksploderet til den helt ukristelige pris af 5000,-, altså samme pris som en lillebitte bylejlighed, og det er jo svært at forstå for Kristi hyrder. Ingen af dem forstår vel helt, at en sammenlignelig bolig på markedet ville koste 15000,- md. Når 5000,- er en helt ukristelig pris kan man næsten ikke beskrive den reelle pris som andet end rent ud sagt djævelsk.
Nu er disse sande kristne ligefrem blevet betænkelige ved, om man overhovedet med denne astronomiske husleje vil kunne besætte præsteembedet i Risskov nu efter den ludfattige omtalte præst, som altså kun i de seneste måske 40 år har kunnet lægge en blot bagatelagtig reel huslejebesparelse på måske 12.000,- månedligt til side (i nutidskroner naturligvis) . Denne sande menneskeven og store humanist siger nemlig disse bevingede ord:” Med de lønninger, som en ung præst har, så tror jeg, at mange unge vil vige tilbage for at søge et embede her. Jeg kan godt klare det økonomisk (!!!!), men hvis man har små børn, kan det være svært”. Da man af uansagelige grunde fra ministeriet har ansat præsternes nye husleje til blot at kunne udgøre MAKSIMALT 15% af præstens løn, taler vi vist her om noget, som påkalder sig nogenlunde samme sympati som når Mugabe i Zimbabwe klager over prisstigninger på mangoer. 
Vi kender simpelthen INGEN, som betaler 15% af deres indkomst i husleje og prøv for sjov skyld at lave regnestykket for dig selv. Alle andre betaler nemlig meget mere, I ikke særligt kære priviligerede og verdensfjerne og ukristeligt bjergsomme danske folkekirkepræster. Hvis den her ynk er det bedste, I kan komme op med, så lad os da få lidt mere offentlighed omkring sagerne. At gå fra måske 6% af lønnen i husleje til altså maksimalt 15% er altså kun at gå fra det skandaløst lave til det latterligt lave.
Det allerværste er næsten, at disse præster i fuldt alvor anfører, at der skam “Ingen grund (er) til misundelse” For så vidt angår hvem der for at blive i den kristne jargon nemmest kommer igennem nåleøjet til Paradis er det nok rigtigt, der står de her griske præster vel ikke altfor stærkt. Her på Jorden er der dog al mulig grund til misundelse men altså ikke overfor de forskellige menigheder. Det er bare nogle forfærdeligt sølle og selviske hyrder, de har fundet sig. Det er altså sommetider rigtigt skønt ikke at være medlem af Folkekirken. Jesus sagde så vidt vides aldrig “Farisæere, fuck af!”, men nu kunne han vel heller ikke engelsk, men han har måske ment det i sit stille sind ligesom undertegnede.
Sikke en dejlig dag vi har i dag! 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *