mandag den 10. oktober 2011

Store problemer og små

Atter i dag hober DMX-kabeltromlerne sig op og osse et gammelt multikabel ser noget "løsagtigt ud" For så vidt som en løs kabelaflastning og en flok ihærdige unger har formået at få de spaghetti-tynde kabler indeni til at minde om en dreven indfødt italieners favorit-fødeindtagelse. Ved at sno de tynde tråde til grænsen for disses sammenhængskraft, skolebørnens originale bidrag består så blot i at at garrottere alle lodningerne. Eller rettere, rykke kablerne over lige INDEN lodningen, denne skribent har nemlig oprindeligt produceret dette mekaniske mesterværk.

Ellers kan vi da more os lidt over den nye danske udviklingsministers tanker om nye og forenklede former for udviklingsbistand. Det er måske osse smart nok, når regeringens erklærede mål er at øge denne, en vis rationale åh jo. Eller osse er der ikke. Nu har denne nye minister som en af de eneste i et vist omfang nogen tidligere erfaring fra feltet, så måske han blot er kørt fast i bureukratiet i nødhjælpsapparatet. Hvis primære interesse naturligvis er og altid vil være at opretholde sig selv i bedste Parkinson-stil. Det er også derfor England stadigt har et stort koloni-ministerium og ditto flåde-, selv om begge dele længe har været en absolut mangelvare. Et bureaukratis opgave er aldrig at løse opgaven, sejren ligger altid i selve processen, som så til gengæld er alt. Og det uanset hvor man er på vej hen, om overhovedet nogen...

Den nye minister erklærer ganske åbent, at man ligeså godt kan støtte et fattigt land med blotte kontanter og derudover være ganske ligeglad med, om de efterfølgende bruger alle pengene til nye Mercedes-ministerbiler. Beviset for hjælpens effektivitet er for den nye minister alligevel, om der efterfølgende opstår demokratiserende uro i landet, og det kan en sådan form for bistand ifølge ministeren sagtens bidrage til. Og manden kan vel have ret med nogenlunde samme teoretiske vægt, som det ville hjælpe IKKE at yde noget. Fordi styret dermed i endnu højere grad måtte udplyndre sit eget folk for at få råd til nye ministerbiler med deraf sandsynligt folkeligt oprør. Begge dele har vel nogenlunde samme (u)sandsynlighed.

Det er tydeligvis ganske svært teoretisk at begrunde berettigelsen af inkompetent bistandshjælp og hov, hvordan kom det efterfølgende til at gå i Haïti her på tærskelen til den orkan-sæson. Når man intet hører derovrefra må det vel gå godt for ellers ville nødhjælpsindustrien vel have råbt op? Eller er det et af de lande, der snart kan forvente at få nye ministerbiler for yderligere at stimulere en sand demokratisk udvikling. Nå, som vi allerede ved jordskælvet spåede, så er haitianernes største problem i forhold til at modtage bistand, at de ikke blot er det mindste "panda-nuttede". Ikke blot ikke nuttede, mere bare sådan mere end lidt grimme og ikke spor medie-egnede. Det kan måske forekomme som en grov generalisering, men da ingen endnu har forsøgt seriøst at gøre noget for dette verdens måske fattigste og mest udsigtsløse land, så er konklusionen nærliggende. Hvis man virkeligt mente noget med sine floskler, så var der næppe noget bedre sted at starte. Så mon ikke vi trygt kan gå ud fra, at det gør man ikke..

Nå, ellers er der større problemer i den nære vinterdisede horisont. I dag forlyder det ganske vist, at et fælles fransk/belgisk/luxembourgsk regeringsinitiativ har "reddet" den kriseramte belgiske Dexia-bank. Desværre offentliggøres der så samtidigt et skøn over bankens forlængst tabte beholdning af sydeuropæiske statsobligationer plus alle de andre håbløse udlån på ikke mindre end 180 mia. Nej, vi taler desværre ikke om kroner, nej, såmænd EUROS. For at stille problemet lidt i perspektiv er det nogenlunde sammenfaldende med Belgiens samlede STATSBUDGET. Som de allerede skyldte væk én gang i forvejen.

Man må vel forsigtigt sige, at når blot én bank kan lægge et statsbudget totalt ned, så er det vanskeligt at at betragte den danske udviklingsministers nyeste udmeldinger som andet end en vits. Og da især fordi alene den i weekenden krakkede lille lokalbank i Næstved, Max Bank, allerede har kostet staten MERE end det samlede årlige danske U-landsbudget.
Der er helt givet på baggrund af bankens jubeloptimistiske udlån blevet købt en hel masse Mercedes´-er i lokalområdet, men lur os om der er kommet meget mere demokrati i det sydsjællandske..Begrebet "Mercedes-demokrati" er til gengæld et virkeligt sprogligt nybrud!

0 kommentarer:

Send en kommentar

Abonner på Kommentarer til indlægget [Atom]

<< Start