onsdag den 25. juni 2008

Den nye borgerlighed

Det var den østrigske forfatter Robert Musil, som i sit store (= meget lange) uafsluttede værk "Der Mann ohne Eigenschaften" først litterært forsøgte at beskrive dette spændende fænomen, nemlig det indholdsløse menneske. Trods gentagne gennemlæsninger af værket er det stadigvæk uklart for undertegnede, om det i virkeligheden er en sublimt dobbelt- eller trippel-bundet nøgleroman om politikere, men det kunne den ligeså godt være. Det kan ialtfald ganske ofte være rart at have Musils reference med, når man kikker på tidens politikere.

Somme tider kan det være underholdende på en lidt små-morbid måde at studere udtalelser fra forskellige politikere. Ideelt set burde disse mennesker, som vi, det mere normale stemmekvæg, har valgt, vel kunne bidrage med et eller andet blot en smule inspirerende eller positivt, som i det mindste kan bekræfte det fornuftige i, at de overhovedet fik éns stemme. I den sammenhæng taler vi ikke om, at de nødvendigvis behøver løse den ældgamle trigonometriske gåde om cirklens kvadratur eller andre svære opgaver. Nej, hvis de blot med et minimum af fornuft eller personlig integritet forfægter deres synspunkter, så er vi tilfredse. Som eksemplet i går med Jørgen Poulsen viste kan selv dette sidste krav heller ikke altid indfris, og selv om det jo er noget ekstremt med denne monumentalt megalomane bjergsomheds-apostel, så er han ikke ganske enestående. Desværre.

Her i Århus har vi for eksempel formanden for kommunens tekniske udvalg, Enhedslistens Keld Hvalsø Nedergaard. Inden vi kommer for godt i gang i dag, vil jeg da godt lige i denne sammenhæng indrømme, at jeg selv ved sidste kommunalvalg stemte på Venstre, og med en frontfigur som Gert Bjerregaard der er det bestemt heller ikke noget at prale af. Hvem skulle nu have troet, at man selv i sit inderste håber på, at Nikolaj Wammen osse næste gang beholder borgmesterposten, men i lyset fra Bjerregaards hellige og ihærdige enfoldighed er det svært at håbe andet. Det ændrer nu ikke på, at den p.t. intellektuelt mest kontroversielle politiker i Århus kommune stadigvæk er Keld Hvalsø. Intellektuelt har ovenfor en alternativ betydning.

Den aktuelle sag drejer sig om en kommende stor smågrise-farm, som planlægges et eller andet sted i kommunen eller i en anden kommune. Længere er man ikke kommet i planlægningen, og hvis det står til Keld Hvalsø, kommer det heller ikke længere. Denne åndelige leder af de udstødte og marginaliserede ofre for den borgerlige intolerance har jo nemlig fået magt, og det er vist meget fedt, kan man få indtryk af. Helt vildt fedt, faktisk, hør blot. Han ser nemlig ingen grund til, at Århus bliver centrum for konventionelt landbrug, som han udtrykker det. Ja, faktisk siger han ifølge dagens JP:"Spørgsmålet er, om Århus, med det store antal, der skal bo og arbejde i kommunen, også er i stand til at lægge jord til disse svineproducenter"

Her viser denne socialrådgiver-uddannede mesterpolitiker og intellektuelle højdespringer sit sande format, for hvis de bare ville have lanceret det som et økologisk initiativ ville sagerne altså have stillet sig helt anderledes. Manden er jo tydeligvis ikke helt så dum som det han siger, selv om vi det efterfølgende måske kommer en del i tvivl.. Nu kunne man naturligvis stille det meget relevante omend noget latrinære spørgsmål, om gyllen fra økologiske fritgående smågrise lugter eller sviner anderledes end gyllen fra denne planlagte overdækkede og kompakte grisefarm, men det er måske også at gå i petitesser. Det er ihvertfald svært at finde den rigtige placering i kommunen, mener altså Keld Hvalsø. Der er ellers masser af svinefarme i forvejen, men for Keld Hvalsø er dette projekt vist nærmest blevet en moderne eksplosionsfarlig pendant til tidligere planer om et atomkraftværk på Gylling Næs.

Han mener nemlig i sin nyligt tillærte kommunale visdom, at "der er kun ganske få ledige steder i kommunen, som ligger tilpas langt fra eksisterende eller kommende byggeri" Nu kunne jo blot bede om at få at vide, hvor disse ledige steder er, men det svares der naturligvis ikke på. Det er jo også principielt noget vanskeligt at finde et sted, som ligger "tilpas langt"(!?!?) fra noget, som ikke eksisterer endnu og heller ikke er planlagt. Keld Hvalsø demonstrerer mesterskab i den kommunale disciplin, som det er at bestemme enevældigt uden at der på nogen teoretisk måde kan stilles spørgsmål ved mandens almennyttige motiver. Sikke dog en flink mand, som så samvittighedsfuldt varetager de alternative livsformer i Århus. Nå nej, sådan er det vist ikke.

Han bliver nemlig grebet af magten, som de fleste jo bliver det, blot de får den ringeste mulighed og det har han. Det må jo også være fedt at bestemme over andre menneskers skæbne, det var jo formodentligt derfor, han blev socialrådgiver. Der foregår det jo i mindre, men bestemt ikke i mindre skæbnesvangert format. Men som sagt, Keld er krøbet højere op, hør blot her: "Det er nøjagtigt det samme med de såkaldt støjende fritidsaktiviteter. Der er en række af dem, der ikke kan ligge i Århus. Det som vi har plads til, er de mere pædagogiske motocross-baner", som han så dybsindigt udtrykker det. Nu er det ganske svært at forestille sig noget mere åndssvagt end den sidste sammenligning, som til gengæld virker helt autentisk og hjemmegjort. Ingen spindoktorer her!

Så er det lige man kommer til at overveje, hvad i alverden forskellen er på disse udtalelser og de tilsvarende protester fra villaejere i det kvarter, hvor kommunen vil anlægge en institution for danskproducerede mongoler. Disse råber jo også temmeligt højt til tider og det er vel i kommunalt regi en såkaldt "støjende fritidsaktivitet" (da de jo har fri hele tiden). Enhedslisten og kong Keld af Teknisk Udvalg har vist her mere end nærmet sig den almindelige borgerlige bornerthed, for meget plads til alternativ livsførelse er der da ikke her. Isoleret set kunne denne udtalelse være kommet fra samtlige borgerlige partier og, mere ildevarslende, fra enhver lokal grundejerforening. 

Til gengæld bør de autonome omkring det tidligere "Huset" i Århus midtby sikkert nærlæse Keld Hvalsøs udtalelser her, for hvis man skal tro på det, som han siger, er det noget svært at se, hvordan i alverden disse kronisk "støjende fritidsaktiviteter" fra disse ellers sikkert politisk nært-beslægtede unge skulle kunne indpasses i Keld Hvalsøs nye ideal-folkekommune. Den kommune, som er ordnet med samme omhu for de overordnede detaljer og kontrol med samme som Nicolae Ceaucescu og fru Elena lagde for dagen i deres tilsvarende lille kommune Rumænien. Der var det nemlig også udelukkende et spørgsmål om, hvem der bestemte, ikke om, hvad det skulle gavne. Vi tror på, at kong Keld får samme success med sin pænhedsplan som Ceaucescu med sine renskurede parker, eller rettere, det håber vi da.

Når man som Keld Hvalsø fuldstændigt glemmer ethvert ægte politisk projekt så er man blevet en vaskeægte politiker. Heldigvis for Århus har denne mand en intellektuel fremtoning af samme kaliber som dybden af de udtalelser, som vi har studeret i dag, så ret meget mere galt går det vel næppe. Det er nu også galt nok. Der er godt nok mange små konger i Århus, bare vogt dig, kong Folmer!

Etiketter:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Abonner på Kommentarer til indlægget [Atom]

<< Start