mandag den 26. maj 2008

En by i Rusland

I gamle dage betød betegnede dette udtryk jo noget, som var sådan nærmest fjernt eller blot vanskeligt at komme til eller blot almindeligt uforståeligt. Meget passende har den udenrigspolitiske statistik i dagens JP taget dette klassiske udtryk for pålydende og har med sand dødsforagt kastet sig over en af de ting, som helt givet nyder betydelig bevågenhed ude ved de danske kakkelborde, nemlig demokratiopfattelsen i Hviderusland. I dagens diagram vises det, at hele 60% af befolkningen i Hviderusland mener, at demokrati er vigtigt, mens kun 15% ikke mener det. Nu har Hviderusland som bekendt en af Europas sidste tilbageværende diktatorer af den gamle skole, og man kunne jo så tro, at det var "bad news" for denne gode gammeldags bølle, men nej!.

Forunderligt nok nævnes der nemlig i teksten til samme statistik statistik, at hele 31% af hviderusserne er tilfredse med demokratiet, altså noget mere end de ovennævnte 15%. Derudover mener den største gruppe desuden, altså faktisk hele 44% mere, at de hverken er særligt tilfredse eller utilfredse, nærmest bare ligeglade. Jamen hov, lige pludselig er altså nu kun 25% utilfredse med landets demokratiske udvikling og samme tal eller mere ville man velsagtens kunne måle i Danmark. Disse tirsdags-statistikker er simpelthen urmoderen til al ligegyldig statistik og det allerværste er næsten, at det kun kræver, at man læser 6 ikke særligt lange linier og så står alle tallene der altid, som ganske naturnødvendigt altid fører til en helt anden konklusion. Man kommer til at tænke på tegneserie-kriminalgåderne fra falmede eksemplarer af "Familie-Journalen" fra alverdens sommerhuse. Konklusionen var dengang som i dag indeholdt i uhyre få data. 

Det mest fantastiske er så, at konklusionerne altid drages aldeles fornuftsstridigt og man undgår ikke den mistanke, at det er en sammensværgelse for at måle avislæsernes dumhed. En journalist kan simpelthen ikke være så stabilt stupid som denne Christian Nørgaard Larsen. For at give så forudsigeligt forkerte svar på en simpel statistisk opgave uge efter uge MÅ han simpelthen kende de rigtige svar ellers ville han jo rent statistisk engang imellem ramme rigtigt. Vi har altså gennemskuet dig, Christian, for det gør du nemlig ikke. Eller har vi?

Ellers er et stort anlagt århusiansk integrationsprojekt netop kuldsejlet fuldstændigt for så vidt at en succesrate på 0 % for sucessfuld aktivering af ledige vel statistisk er temmeligt signifikant og det er lige præcist dette, som man har opnået i et forsøg på aktivering af somaliske kvinder. Oplægget fra Århus Sporveje var vel heller ikke det allerstærkeste. Man ville nemlig uddanne hjemmegående somaliske kvinder helt uden nogen foregående kontakt til arbejdsmarkedet til chauffører på de århusianske bybusser. Desværre stødte projektet på massevis af forhindringer undervejs. Det allerførste var jo til en start, at overhovedet ingen af de aktiverede kvinder havde kørekort i forvejen eller for den sags skyld nogensomhelst erfaring med trafik, hverken på knallert eller cykel så vidt denne skribents uvildige research har afsløret. Til gengæld er de så gode til at køre MED bybus, det er nok derfra Århus Sporveje fik den gode ide. Man ser dem ihvertfald tit.

Derefter gik alting galt. Om det var fordi en burka i lighed med en hættetrøje er problematisk for orientering i trafikken vides ikke, ja faktisk vides det ikke med sikkerhed, om en eneste somalisk kvinde i dette stort anlagte projekt overhovedet fik et almindeligt kørekort endsige et erhvervskørekort, men da dette ikke specifikt nævnes, er det nok ikke tilfældet. Til gengæld er man så efterfølgende fra den kommunale administration kommet i tanke om, at det osse ville have været problematisk for disse muslimske kvinder at holde pause sammen med mænd i et bus-skur men heldigvis opstod denne komplikation jo så ikke, måske den eneste rigtige solstrålehistorie her

. Hvordan det kunne være kommet som en overraskelse er jo i sig selv interessant, men det gik jo slet ikke så galt, mest fordi overhovedet ingenting i denne sag gik godt. Det vil sige, det gjorde det muligvis alligevel, hvis den ikke altfor heldige Venstre-rådmand Gert Bjerregaard, men det skal man så nok ikke. 

Han glæder sig nemlig over, at det er lykkedes at aktivere "mange" af de somaliske kvinder på områder som detailhandel og rengøring om det så har noget med denne sag at gøre. Nu ville det jo naturligvis være interessant at undersøge, hvor mange der rent statistisk skal til "mange", men det kan vel næppe betegnes som meget andet end en eklatant og helt forudsigelig fiasko, at der ingen buschauffører er kommet ud af alle anstrengelserne. Alternativt kan det så måske også betragtes som en success, at enkelte åbenbart alligevel på trods af et enestående inkompetent oplæg alligevel er kommet ud på arbejdsmarkedet. De kører måske endda også i bybys på vej til arbejde måske endda helt oppe foran ganske tæt ved chaufføren. Det var vist det nærmeste denne plan kom til success hvis det endda overhovedet gik så godt.

Til sidst i dag skal vi så minde om, at konkurrencen om at blive den danske skole med det laveste gennemsnit nu atter er skudt ind. Efter i mange år at have været den absolutte bundskraber udenfor enhver konkurrence er Nordgårdsskolen i Gellerup jo netop blevet nedlagt, så sidstepladsen er altså blvet ledig påny "by default", som det vist hedder. Det blev fejret med stor festivitas. 

Nu kunne man måske med nogen statistisk sandsynlighed have forudset, at denne skole med 100% såkaldt tosprogede elever med landets højeste procent af obskøne ord om kvinder i forhold til deres samlede danske ordforråd (lidt success har man da derude..) ville spille musik fra de varmere himmelstrøg, og det gjorde de muligvis også. Det vil sige, spillet blev der da.

Der ville dog udelukkende have været et statistisk sammenfald det med de varme lande, for med en forunderlig logik var der nemlig udelukkende musikalsk optræden af musikere fra den ellers nærliggende Århus Friskole, som desværre tæller uhyre få om overhovedet en eneste tosproget elev. Derude har de jo fra Mek Peks dage spillet massevis af mere eller mindre caraibisk-inspireret musik og det er vel en smule syd for Danmark, men det var vel egentligt lidt sølle, at man i denne afskedsstund for skolen end ikke kunne mønstre lidt selvstændige udfoldelser fra Nordgårdsskolens egne ifølge den afgående inspektør Rani Hørlycks udtalelser ellers særdeles talentfulde elever.

Den anden hovedattraktion ved denne afskedskomsammen for Nordgårdsskolen var iøvrigt et fly, som fløj rundt ovenover med en festlig vimpel bagefter. Det har næppe heller været bemandet med tidligere elever fra Nordgårdsskolen, da det er ganske mange år siden, at skolen har dimitteret en elev, som er kommet i gymnasiet endsige på Flyveskolen. Enkelte er dog måske blevet buschaffører ved Århus Sporveje og i forhold til en successrate på 0% for de somaliske kvinder er det jo faktisk ganske godt. Nå nej, det er det ikke!

Etiketter:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Abonner på Kommentarer til indlægget [Atom]

<< Start