lørdag den 19. januar 2008

Tanker og underdrivelser

Nu er en fornuftig skoleuddannelse jo udråbt til at være Danmarks eneste råstof, men det var vist også før den danske olieindustri og hr. Møllers gode handel med den danske stat. Ihvertfald er der noget der tyder på, at store dele af det danske folkeskolesystem er udsat for et betydeligt pres, som mange steder påvirker resultaterne.
Nu tror vi faktisk ikke, at den ofte nævnte mangel på ressourcer her betyder alverden, for det er jo forresten ens vilkår for alle, idet vi a priori antager, at samtlige folkeskoler i Århus rådner og forfalder i nogenlunde samme takt på grund af manglende vedligeholdelse (vi bliver i sagens interesse nødt til at se bort fra små mikroklimatiske forskelle her mellem skoler tæt ved vandet, som måske har mere kystklima, de andre rådner vist alligevel)
I en netop publiceret undersøgelse over karaktergennemsnit fra alle århusianske skoler fremgår det jo ikke overraskende, at der er forskelle fra 9.2 til 5.7. Nedslidte folkeskoler og velholdte privatskoler scorer i samme områder nogenlunde det samme, så besparelserne koster åbenbart ikke på kort sigt.
Ikke overraskende er billedet generelt, at en stor procentdel af tosprogede elever ikke akkurat med den århusianske sammensætning af indvandrere fra primært bestemte egne af øst-Anatolien og Palæstina er nogen fordel for et højt gennemsnit. Det er ikke særligt overraskende og det er da forresten også det, JP konkluderer. Undtagelsen er Viby Skole, som med en tosproget andel på 25% faktisk er i top 4 af de over 50 skoler. Konklusionen i avisen er så her, at skolen må gøre det særligt godt, men det er også muligt og måske endda mere sandsynligt, at de ressourcestærke tosprogede blot er flyttet en skoles vej.
Dette er tydeligvis sket i udkanten af Gellerupområdet, hvor en afstand mellem skolerne på knapt en kilometer giver karakterforskelle på op 2.3 point. Det er garanteret ikke et tilfælde og vil naturligvis blive forstærket helt af sig selv.
Min datters skole her midt i Århus melder sig helt tydeligt som en af de kommende fallitboer i denne bølge af uundgåelig polarisering med et karaktergennemsnit på 0.5 under den ganske nærliggende naboskole. Der er nemlig tale om et helt frit fald i gennemsnit på en del skoler bl. a. altså min datters, som ikke kun kan skyldes en rådvild og ubehjælpsom ledelse (det er der da forresten til overflod), som der ingen kur er for. Når lavinen er startet er der ingenting at gøre, for så flytter de ressourcestærke, og det gør vi forresten også.
Det vil sige, man kan flytte til den lokale overklasseforstad Skåde med den lokale topscorer Skåde Skole. Denne lille skole har nemlig selveste den kendte fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i bestyrelsen og forresten en tosproget andel på 1.0%. Såre beskedent udtaler dette alle TV-journalisters yndlingsorakel at "(Skåde Skole) har, om end i beskeden målestok, vist, at den kan klare opgaven med at integrere børn, som måske kommer fra bogligt svage familier" Det er da også temmeligt godt klaret at integrere alle de her ialt 3 fremmedsprogede elever i denne fine skole, men om så konklusionen kan bære helt derud, at det kan danne mønster for mønsterbrydning er vel noget tvivlsomt. Nå nej, det er det ikke, det er vist bare noget fordømt selvfedt sludder og atter et bevis på, at ingen kan vrøvle som en sand akademiker. Iøvrigt er præcist 2/3 af de tosprogede forresten englændere og den tredie er tysker. Jesper Bo Jensen har altså bestemt ret i det med i "beskedent omfang", såre beskedent endda. Ingen anatolske bjergbønder eller ætlinge af bombebæltebærere her ligeså lidt som i de andre luksusforstæder som Malling, Hårup, Risskov og Gl.Egå med tosprogede andele på fra 0.0% til 1.6%.
Folkeskolen er helt åbenlyst ved at flække midt over, hvor den øverste halvdel stabiliserer og øger gennemsnittet en smule, mens den nederste halvdel er i frit fald. Gennemsnittet forbliver naturligvis det samme, midtergruppen forsvinder bare og en øget polarisering er en realitet. Det er den så forresten allerede. Fly hvem der kan! Det gør folk jo så også fra skolen med landets allerlaveste gennemsnit, Nordgårdsskolen. Mange flytter for eksempel til den islamiske friskole Selam med et gennemsnit på hele 1.6 %-point højere.
De kunne nok ikke komme ind på den jødiske friskole Shalom, som ellers nok ville kunne mønstre landets allerhøjeste gennemsnit. Den eksisterer altså bare ikke, det nødvendige permanente politiopbud for at beskytte den mod alle de undertrykte rasende masser ville nok også blive uoverskueligt. Det er jo da ellers underligt, da det altid er jøderne, der er aggressorerne. Foruden at de har indhøstet over 200 gange så mange Nobel-priser som samtlige muslimske forskere tilsammen ud fra et befolkningsgrundlag på en 1/100. De har nok ikke gået på friskolen Selam eller for den sags skyld Læssøesgade Skole sammen med min datter. Desværre.

Etiketter:

0 kommentarer:

Send en kommentar

Abonner på Kommentarer til indlægget [Atom]

<< Start